Etapa 3. Analiza şi caracterizarea depunerilor

 

Activitatea 3.1 Proiectare şi execuţie instalaţie pentru ncercarea la uzură a materialelor obţinute.

                Partener CO: suport la proiectare componente instalaţie

                Partener 3: proiectare şi execuţie instalaţie

 

Activitatea 3.2 Analize, investigaţii şi ncercări specifice, caracterizarea micro- şi macro-structurală a materialelor obţinute.

                Partener CO: analize macroscopice, caracterizare depuneri

                Partener 1: analize microscopice, caracterizare depuneri

                Partener 2: investigaţii structurale depuneri

                Partener 3: analize si caracterizare depuneri materiale amorfe

 

Activitatea 3.3 Investigaţii asupra rezistenţei la eroziune cavitaţională a sistemului strat-substrat.

                Partener 1: ncercări la eroziune cavitaţională

 

Activitatea 3.4 Modelarea comportării şi reacţia de interfaţa pe baza transformărilor structurale polimorfe strat-substrat.

                Partener CO: modelare comportare microstraturi

                Partener 1: modelare reacţie de interfaţă

 

Activitatea 3.5 Modelarea fenomenologică a modificărilor structurale şi submicrostructurale.

                Partener 3

 

Activitatea 3.6 Modelarea influenţei parametrilor de proces asupra caracteristicilor materialelor obţinute.

                Partener CO: modelare matematică

                Partener 2: modelare cu element finit

REALIZĂRI