Etapa 2. Dezvoltarea de noi materiale prin procedee de depunere moderne

 

Activitatea 2.1 Alegerea materialelor de adaos pentru realizarea depunerilor specifice fiecărui procedeu n parte; achiziţii echipamente.

                Partener CO: pentru topire cu FE şi FL

                Partener 1: pentru sudare cu plasmă

                Partener 2: materiale speciale

 
Activitatea 2.2 Alegerea materialelor amorfe pentru realizarea depunerilor specifice fiecărui procedeu n parte.

                Partener 3: materiale amorfe pentru realizarea depunerilor

 

Activitatea 2.3 Realizarea de variante tehnologice preliminare prin: sudare in plasma cu arc transferat, fascicol de electroni, fascicol laser.

                Partener CO: experimentări preliminare depunere

                Partener 1: variante tehnologice pentru sudare n plasmă

                Partener 2: metode de laborator

 

Activitatea 2.4 Realizare depuneri amorfe - variante tehnologice preliminare.

                Partener CO: experimentări de depunere

                Partener 3: metode de depunere materiale amorfe, variante tehnologice

REALIZĂRI