Domeniul proiectului

 

 

dezvoltarea de noi materiale cu caracteristici superioare la solicitările tribologice şi cavitaţionale prin depunere de microstraturi
 

 

dezvoltarea unor tehnici de acoperire a suprafeţei in diferite domenii de vrf specifice ştiinţei tehnice "ingineria suprafeţei"