Procedee moderne, tehnologii neconvenţionale de prelucrare cu fluxuri electrice concentrate pe maşini multifuncţionale prin integrare de procese specifice

 

Rezultate  Etapa I

  • Sunt prezentate procedeele de sudare aplicabile în cazul maşinii multifuncţionale destinată prelucrărilor cu fluxuri electrice concentrate, axându-se pe procedeele de sudare cu arc  electric cu aport redus de căldură, în vederea eliminării stropilor şi deformaţiilor termice.

  • Sunt tratate succint variantele tehnologice ale depunerii prin scântei.

  • În lucrare este abordată construcţia maşinilor de sudat cu arc electric, în vederea cunoaşterii problemelor de rezolvat la realizarea maşinii propuse spre realizare. Sunt prezentate câteva exemple constructive realizate de firme cu tradiţie în construcţia maşinilor de sudare cu arc electric în vederea exemplificării soluţiilor tehnice aplicabile.

  • Sunt prezentate propunerile ISIM privind componenţa modelului experimental al maşinii multifuncţionale, din punctul de vedere al celor două tehnologii tratate.

 

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.