Procedee moderne, tehnologii neconvenţionale de prelucrare cu fluxuri electrice concentrate pe maşini multifuncţionale prin integrare de procese specifice

OBIECTIVE

Obiectivul principal al proiectului il constituie realizarea unei maşini multifuncţionale, care sa confere posibilitatea elaborării şi aplicării pe acelaşi echipament a tehnologii de prelucrare, prin electroeroziune, electrochimie, eroziune complexa, tratament electro-chimico-termic, depunere prin scāntei, sudură.

Proiectul propune o soluţie tehnica originala pentru realizarea maşinilor multifuncţionale, care sa conducă la creşterea productivităţii muncii.

Obiective specifice:

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.