Procedee moderne, tehnologii neconvenţionale de prelucrare cu fluxuri electrice concentrate pe maşini multifuncţionale prin integrare de procese specifice

ETAPE

Etapa I Analiza principiilor tehnico-ştiinţifice care stau la baza dezvoltării conceptuala al sistemului tehnologic (maşina multifuncţională) pentru procese de prelucrare neconvenţionale cu fluxuri electrice concentrate. Realizarea tehnologiei de laborator.
(termen finalizare 01.12.2008)

Activităţi ISIM în cadrul etapei:

  • Activitatea I.1.4 - Analiza si prelucrarea bazelor de date privind componentele pentru sudura si depunere prin scântei

  • Activitatea I.2.4 –  Elaborare concepţie structurala si condiţii tehnice privind componentele si echipamentele pentru sudura si depunere prin scântei

Rezultate

 

Etapa II Elaborare studiu de fezabilitate al proiectului. Proiectarea sistemului tehnologic (maşina multifuncţională) pentru procese de prelucrare neconvenţionale cu fluxuri electrice concentrate. Identificarea si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala.
(termen de finalizare 15.06.2009)

Activităţi ISIM în cadrul etapei:

  • Activitatea II.1.4 - Analiza variantelor tehnologice si soluţiilor structurale pentru produse echivalente

  • Activitatea II.2.4 - Elaborare, dimensionare pentru componente specifice pentru sudura si depunere prin scântei

  • Activitatea II.3.4 - Proiectarea componentelor specifice pentru sudura si depunere prin scântei

Etapa III – Realizarea sistemului tehnologic (maşina multifuncţională) pentru procese de prelucrare neconvenţionale cu fluxuri electrice concentrate.  
(termen de finalizare 15.12.2009)

Activităţi ISIM în cadrul etapei:

  • Activitatea III.1.4 - Realizare componente specifice pentru sudura si depunere prin scântei

Etapa IV Verificarea si experimentarea sistemului tehnologic (maşina multifuncţională) pentru procese de prelucrare neconvenţionale cu fluxuri electrice concentrate. Elaborare manual de prezentare si utilizare a sistemului tehnologic. Diseminare, publicare rezultate, participare conferinţe. Realizarea şi caracterizarea pieselor prelucrate prin tehnologia neconvenţională pe maşina multifuncţională.
(termen de finalizare  15.08.2010)

Activităţi ISIM în cadrul etapei:

  • Activitatea IV.1.4 - Verificarea caracteristicilor tehnico-funcţionale si experimentarea sistemului tehnologic

Etapa V Raportarea efectelor economice obţinute de către agentul economic beneficiar ca urmare a utilizării produsului
(termen de finalizare 15.08.2011)

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.