Descrierea EU-MATSEV

 

Proiectul EU-MATSEV îşi are originea din următoarele premise:   

a) metode moderne de încercare şi de analiză ((oboseala termo-mecanică, fluajul, acţiunea combinată fluaj-oboseală, analiza metalografică nedistructivă, etc.);   

b) simularea analitică şi cu element finit a oboselii termo-mecanice a materialelor;

c) ,metode avansate de analiză metalografică a nivelului de degradare a materialelor solicitate termo-mecanic; 

d) evaluarea duratei restante de viaţă a materialelor sever solicitate;

e) evaluarea inspecţiei şi mentenanţei bazate pe risc.

şi are următoarele obiective principale “creşterea vizibilităţii internaţionale a activităţilor de Cercetare-Dezvoltare din domeniul materialelor sever solicitate"

Noi ţintim la dezvoltarea cooperării internaţionale şi la promovarea parteneriatelor pentru acesarea la progarmele UE în patru direcţii:

Câteva dintre obiectivele specifice sunt: