SISTEM EXPERT SOFTWARE

Denumire aparat

Deţinător

- Calculatoare

1

- Sistem interactive achiziţii date NATIONAL INSTRUMENTS cu soft de analiza

3
- Sistem de achiziţii de date pentru măsurări dinamice ESSAM 200 3
- Licenţă soft NASTRAN/PATRAN pentru AEF 3

- Sistem de achiziţie de date pe calculator

6

- Soft de element finit ANSYS Multiphysics

10
- Soft pentru calcule termo-mecanice prin metoda elementului finit 11