ANALIZE CHIMICE ŞI STRUCTURALE

Denumire aparat

Deţinător

- În curs de amenajare laboratorul de spectrografie, dotat cu: spectograf cu emisie tip PGS2, Fotometru rapid G11, Proiector SP2

2

- Spectrometru în infraroşu Specord 75 IR

4
- Spectrometru cu absorbţie atomică AAS-1 4
- Difractometru de raze X, “Dron 3”, U = 50KV, I = 60mA 6

- Camera de înaltă temperatură pentru difracţia razelor X U.V.D. – 2.000, T = 12000C în atmosferă controlată şi T = 2.0000C în vid 10-5 torr

6

- Etuva: Tmax = 2400C

6
- Analizor tip OH-900, ELTRA Germania 8

- Termo-analizor SET SYS 24

8
- Spectrometru de masa cu plasma cuplata inductiv si timp de zbor ICP-ToF-MS OPTIMAS 800 8
- Ablatie laser UP-213 8
- Porozimetru cu mercur 8
- Aparate de analiză spectrală a compoziţiei chimice 11
- Aparat H. WOSTHOFF-BOCHUM pentru determinarea C şi S, tip 50 GL-S - Germania  12
- Balanţe de lucru (analitice, tehnice) - Germania  12
- pH-netru Radelkis, tip OP 201/1 -  Ungaria  12
- Fotometru, tip Elko II - Germania  12
- Spectrometru cu emisie optică, tip Spectrolab - Germania  12
- Spectrofotometru ATOMSPEK, tip MK 1- Anglia  12
- Spectrometru ARL, tip 72000S - Elveţia 12
- Determinator automat de C şi S, tip CS-46 - Elveţia 12