INSTITUŢII

ID

Denumire instituţie Laborator
1

Universitatea Bucureşti

Catedra de Rezistenţa Materialelor

2

Universitatea Oradea

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

-       Catedra de Mecatronică

-       Catedra de Mecatronică şi Mecanică Fină

3 Universitatea de Petrol – Gaze Ploieşti
4 Universitatea Politehnica Cluj Încercări şi Analize Fizice
5

Universitatea Politehnica Timişoara

Facultatea de Mecanică

Catedra de Rezistenţa Materialelor

6

Universitatea Politehnica Timişoara

Catedra de Ştiinţa Materialelor şi Tratamente Termice

Departamentul de Ingineria Materialelor şi Fabricaţiei

7 S.C. COMELF S.A. Bistriţa
8

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare

-       Sucursala de Cercetări Nucleare Piteşti

Încercări Mecanice şi Analiză
9 Institutul de Cercetări Metalurgice S.C. ICEM S.A. Bucureşti
10 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Fizică Tehnică Iaşi Laborator Control Nedistructiv
11 S.C. Nuclear NDT Research&Services S.R.L. Bucureşti
12 UCM Reşiţa S.A. Laboratorul Fizico-Chimic
13 ISIM Timişoara Laboratorul LIEA, acreditat RENAR