OBIECTIVE


Principalele obiective ştiinţifice şi tehnice sunt:

aprofundarea teoretică şi experimentală a metodei curenţilor turbionari
realizarea unui senzor nou de curenţi turbionari
realizarea unui sistem mecanic original de examinare automată a ţevilor din plăci tubulare
realizarea unui sistem de comandă prin calculator cu funcţii multiple
realizarea unui software original destinat conducerii echipamentului şi prelucrării datelor achiziţionate
realizare prin compunerea tuturor elementelor enunţate a unui echipament de examinare nedistructivă automată a ţevilor din plăci tubulare

realizarea unui parteneriat puternic Óntre institute naţionale