ETAPE


Etapa I

Evaluarea stadiului actual al cercetărilor Ón domeniul curenţilor turbionari şi al instrumentelor specializate 

Etapa II

Conceperea, realizarea  si experimentarea senzorilor pe defecte simulate şi reale

Etapa III

Elaborarea soluţiei constructive a prototipului

Etapa IV

Proiectarea componentelor sistemului (prototip)

Etapa V

Achiziţia materialelor (parţial)

Etapa VI

Achiziţia materialelor (parţial). Execuţie prototip şi Óntocmire soft de comandă, achiziţie date şi prelucrare date

Etapa VII

Probe funcţionale ale prototipului Ón condiţii de laborator, la sediul CO

Etapa VIII

Definitivarea documentaţiei de execuţie (DE) şi optimizarea prototipului

Diseminarea rezultatelor proiectului. Demonstrare