Dezvoltarea laboratorului de sudare şi īncercare a materialelor termoplastice la nivel european


 

Proiect  PNCDI II

Acronim  DLSIMT

Programul  CAPACITĂŢI

Număr contract  151/19.09.2007

Perioadă derulare proiect  2007-2009

 

 

Parteneri  
Coordonator Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare īn Sudură şi Īncercări de Materiale - ISIM Timişoara
Partener 1 Universitatea "Politehnica" din Timişoara

 

Tipul proiectului

Proiect de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii publice CD

Obiective generale

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a laboratorului de sudare şi īncercare a materialelor termoplastice, din cadrul ISIM Timişoara, prin care să se creeze condiţii favorabile de cercetare la nivelul cerinţelor europene actuale.

Obiective specifice

  • Creşterea capacităţii de cercetare a partenerilor implicaţi īn proiect, prin modernizarea infrastructurii laboratorului de sudare şi īncercare a materialelor termoplastice şi adaptarea acestora la cerinţele tehnice actuale din acest domeniu, existente la nivel european.

  • Creşterea competitivităţii īntreprinderilor romāneşti prin dezvoltarea de tehnologiilor de sudare, perfecţionarea profesională continuă a personalului acestora conform cerinţelor de europene de formare, calificare şi certificare, respectiv facilităţi de īncercare şi examinare moderne īn conformitate cu cerinţele standardelor europene actuale.

  • Creşterea performanţei şi a resurselor sistemului de cercetare-dezvoltare şi inovare prin asocierea universităţilor şi institutelor publice de cercetare, pentru creşterea contribuţiei la dezvoltarea resursei umane pentru cercetare şi a calităţii rezultatelor ştiinţifice din domeniul sudării şi īncercării materialelor termoplastice.

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.