COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ISIM
 Nicuşor- Alin SĪRBU 

Preşedinte CA
Director general ISIM
Data numirii: 26.09.2018

Romeo-Florin SUSAN-RESIGA

Vicepreşedinte CA
Prof.dr.ing., Universitatea Politehnica Timişoara
Data numirii: 21.06.2018

Bogdan RADU

Membru CA
Preşedintele Consiliului Ştiinţific ISIM
Data numirii : 05.04.201
9

Ioan Petru CĂPRARIU

Membru CA
Reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale
Data numirii: 21.06.2018

Eugenia CIOTEA

Membru CA
Reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Data numirii: 21.06.2018

Ioan Ladislau ELEK

Membru CA
Reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice
Data numirii: 26.10.2018

Rudolf Silviu ROMAN ENESCU

Membru CA
Specialist, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Data numirii: 26.09.2018