Ofertă de angajare


CERCETATOR STIINTIFIC gradul II - cu atribuţii de manager de proiect în cadrul proiectului 
"O îmbinare rapidă prin procedee alternative"
din programul MANUNET
- acronim J-FAST

cu contract individual de muncă încheiat pe durată determinată de timp, până la data de 31.10.2017, în regim part-time (84 ore/lună).

Cererea de înscriere la concurs şi documentele însoţitoare se depun la secretariatul ISIM Timişoara până în data de 03.04.2017 ora 12,00.

Concursul va alea loc în data de 05.04.2017, la sediul ISIM Timișoara, etajul 7, începând cu ora 09,00.

Relaţii suplimentare si documentele însoţitoare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane( tel. 0256 491 828 int. 160).

(>> Condiţii şi documente)


Copyright © 2014 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.