header nucleu
Hybrid welding equipment

Cercetări privind dezvoltarea de noi metode inovative de aplicare a procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor în vederea extinderii posibilităţilor de aplicare în domenii prioritare (în cadrul Laboratorului de prelucrări prin frecare cu element activ rotitor)

Acronim: PN19.36.01.01

Denumirea obiectivului: Obiectiv 1. Dezvoltarea şi promovarea de tehnici şi tehnologii moderne/inovative pentru îmbinare materialelor

Tipul activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare şi demonstrare: cercetare fundamentală, dezvoltare experimentală

Director proiect: Ing. Lia-Nicoleta Boţilă

Perioada de desfăşurare: februarie 2019 - decembrie 2022

Stadiul proiectului: în derulare


Despre proiect

Obiective

  • creşterea competitivităţii în cercetare-dezvoltare prin dezvoltarea cunoştinţelor, a procedelor şi tehnologiilor inovative de îmbinare prin sudare a metalelor neferoase şi a oţelurilor, utilizând variante inovative de sudare FSW:
    • sudarea FSW în mediu de gaz inert (FSW-IG Friction Stir welding-Inert Gas)
    • sudarea FSW sub apă (SFSW-Submerge Friction Stir Welding)
  • promovarea acestor metode de sudare a materialelor, având un înalt grad de inovare, cu aplicabilitate în diferite domenii industriale