header nucleu
Ultrasound equipment

Procese, tehnologii de texturare şi prelucrări superficiale cu fascicul laser pentru aplicaţii avansate

Acronim: PN16 08-301

Denumirea obiectivului: Obiectiv 3. Ingineria suprafeţelor şi tehnologii avansate de fabricaţie

Director proiect: Dr. Ing. Aurel Valentin BÎRDEANU

Perioada de desfăşurare: 2016 - 2017


Despre proiect

Prezentul proiect abordează un domeniu ştiinţific de mare actualitate, recunoscut ca unul dintre catalizatorii cheie în economia europeană şi internaţională, cu rezultante importante atât pe direcţie verticală cât şi pe orizontala, ca un generator de valoare adăugată şi inovare atât în domeniile industriale clasice şi de consum, dar mai ales în cele de vârf – Ingineria Suprafeţelor. În cadrul acestui domeniu, implementarea prezentului proiect va duce la obţinerea de rezultate deosebite cu privire la procese, tehnologii de texturare şi prelucrări superficiale cu fascicul laser pentru aplicaţii avansate, printr-o abordare multidisciplinară ce implică utilizarea de materiale avansate (de exemplu oxizi pseudo-binari, porfirine, etc.) şi modalităţi de procesare diferită (prelucrări anterioare ale suprafeţelor şi combinaţii de procese clasice şi/sau neconvenţionale) pentru obţinerea de straturi subţiri cu funcţionalităţi îmbunătăţite (în special rezistenţa la coroziune).

Scopul principal al prezentei propuneri este reprezentat de acumularea de know-how critic într-o direcţie de cercetare de mare actualitate şi generarea de rezultate preliminare cu puternic caracter aplicativ pentru stabilirea unor aplicaţii cu potenţial ridicat de aplicabilitate şi care să aducă plus-valoare pe piaţa internaţională, prin determinarea unor corelaţii între parametrii de proces tehnologici şi caracteristicile straturilor depuse şi evaluarea posibilităţilor de aplicare industrială, etc.