header nucleu
Ultrasound equipment

Cercetarea comportării straturilor protectoare realizate din materiale avansate la solicitări mecanice, termice şi/sau în prezenţa mediilor agresive sau după expunerea la radiaţii

Acronim: PN16 08-201

Denumirea obiectivului: Obiectiv 2. Caracterizarea experimentală şi modelarea comportării materialelor funcţionale şi avansate

Tipul activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare şi demonstrare: Cercetare fundamentală, cercetare industrială şi dezvoltare experimentală

Director proiect: Dr. Ing. Alin Constantin MURARIU

Perioada de desfăşurare: 2016 - 2017


Despre proiect

În contextul actual, promovarea tehnologiilor generice esenţiale cu impact direct asupra dezvoltării industriale generale şi efect multiplicator, reprezintă o prioritate la nivel naţional şi mondial, întrucÂt în raport cu tehnologiile actuale acestea aduc economii semnificative prin caracterul multidisciplinar şi profund inovativ, respectiv prin potenţialul de a induce schimbări structurale majore în multe sectoare industriale, ca de exemplu: industria automobilului, aeronautică, industria aparatelor medicale, industria chimică şi petrochimică, energetică, internet şi telecomunicaţii, transporturi, construcţii, industria bunurilor de larg consum.

O categorie aparte din cadrul tehnologiilor generice esenţiale o constituie materialele avansate (nanomaterialele, biomaterialele, metalele avansate, ceramicele şi polimerii sintetici avansaţi, compozitele, precum şi alte materiale pentru energie şi pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) întrucât oferă îmbunătăţiri majore într-o varietate de domenii şi prezintă sinergii cu alte categorii de tehnologii generice ca: nanotehnologiile, biotehnologiile industriale, sistemele de fabricaţie avansate.

Pentru a răspunde cerinţelor actuale în domeniu la nivel naţional şi european ISIM Timişoara şi-a adaptat strategia proprie de cercetare pentru a se alinia la Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare Inovare 2014-2020. Astfel au fost definite noi direcţii prioritare de cercetare: direcţii "de nişă" (cercetare fundamentală şi cercetare industrială), precum şi direcţii de dezvoltare a altor procese, tehnologii şi servicii destinate aplicaţiilor industriale (cercetare industrială şi dezvoltare experimentală).

Programul Nucleu al ISIM Timişoara îşi propune 3 obiective generale noi de cercetare, stabilite astfel încât să conducă la implementarea strategiei de cercetare proprii pentru creşterea eficienţei activităţii de cercetare şi promovarea excelenţei. Prezentul proiect contribuie la realizarea obiectivului 2 (general) al programului Nucleu ISIM: Caracterizarea experimentală şi modelarea comportării materialelor funcţionale şi avansate.

Pentru a cuantifica aportul prezentului proiect la îndeplinirea obiectivului 2, sunt stabilite următoarele obiective specifice ale proiectului:

  • Studierea şi caracterizarea comportării materialelor avansate în diferite medii de lucru şi solicitări multiple
  • Dezvoltarea de echipamente şi dispozitive de încercare specifice
  • Promovarea materialelor avansate prin diseminarea şi transferul de cunoştinţe acumulate