header nucleu
Ultrasound equipment

Ultrasound equipment

Ultrasound equipment

Ultrasound equipment

Ultrasound equipment

Cercetări privind dezvoltarea de scule ultrasonice inovative şi tehnologii ecologice de îmbinare pentru aplicaţii industriale

Acronim: PN16 08-102

Denumirea obiectivului: Obiectiv 1. Conceperea şi dezvoltarea de tehnici şi tehnologii moderne / inovative pentru îmbinarea materialelor

Tipul activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare şi demonstrare: Dezvoltare experimentală

Director proiect: Dr. Ing. Nicuşor Alin SÎRBU

Perioada de desfăşurare: 2016 - 2017


Despre proiect

Proiectul propune o cercetare multidisciplinară, care necesită cunoştinţe atât din domeniul Inginerie industrială (proiectare 2D şi 3D, simulare şi analiză cu software-uri specializate, ultrasunete, prelucrări mecanice), Ingineria materialelor (materiale, metode şi analize specifice de investigare a materialelor), Automatică şi calculatoare (realizare bază de date), şi management (management de proiect, management inovare, management tehnologic, managementul resurselor umane).

Scopul proiectului constă în optimizarea tehnico-economică a procesului de fabricaţie prin sudare cu ultrasunete a materialelor metalice (în principal aliaje de aluminiu şi/sau cupru), plastice (din categoria polimerilor termoplastici - HDPE, LDPE, PP, PE, etc.) şi/sau compozite, în special din industria de autovehicule, în vederea obţinerii unei îmbinări de calitate, corespunzătoare datelor tehnologice de fabricaţie.

Principalul avantaj al utilizării tehnologiilor de sudare cu ultrasunete constă în faptul că îmbinarea materialelor se realizează practic la rece şi fără material de adaos, evitându-se astfel posibilitatea de poluare a mediului ambiant, cu efecte grave atât la nivelul uman cât şi de mediu.
Industria europeana de automobile joaca un rol deosebit de important în ceea ce priveşte competitivitatea Uniunii Europene în efortul acesteia de a îndeplini obiectivul major al strategiei de la Lisabona: Uniunea Europeana sa devina cea mai competitiva economie la nivel mondial. Simplul fapt ca la nivelul Uniunii Europene mai mult de 12 milioane de oameni lucrează în industria auto demonstrează o data în plus rolul important jucat în cadrul economiei europene.

În România, producţia de componente pentru automobile reprezintă segmentul cu cea mai importanta creştere a industriei, aceasta creştere fiind stimulata de dinamica industriei mijloacelor de transport rutier. Principalul obiect de activitate al acestor firme este producţia de componente din materiale metalice, plastice si cauciuc, dar şi componente electrice si electronice.

Este de menţionat faptul că jumătate din cifra de afaceri a sectorului producători de componente pentru automobile este localizata în doar 3 judeţe ale ţării: Timiş, Arad şi Argeş. Industria auto din Regiunea Vest nu înseamnă "doar" cele câteva zeci de companii care îsi desfasoara activitatea aici, ci si sutele de mii - milioane de componente auto produse [1].

Gama de frecvenţă utilizată pentru derularea încercărilor experimentale este cuprinsă între 20 şi 40kHz, stabilită în funcţie de tipul de material (polimeric, metalic sau compozit) şi proprietăţile (compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice) acestuia.