Implementarea termografiei active la examinarea nedistructivă a depunerilor prin pulverizare termică, cu procesarea rezultatelor examinărilor, pe baza metodelor inteligenţei artificiale

FAZE

1. Definirea cadrului teoretic specific examinării prin termografie activă a depunerilor prin pulverizare termică, cu procesare inteligentă a rezultatelor.

Termen: 15.11.2009

Rezultate estimate: Model teoretic privind examinarea termografică.

Rezultate obţinute

2. Conceperea programului experimental. Proiectarea seturilor de corpuri de probă, a modulelor software destinate procesărilor imagistice şi a modulelor de procesare inteligentă a rezultatelor examinărilor nedistructive

Termen: 15.10.2010

Rezultate estimate: Program experimental, seturi de probe, module software.

Rezultate obţinute

3. Realizarea şi testarea seturilor de corpuri de probă pentru examinarea nedistructivă prin termografie activă. Implementarea şi testarea modulelor software a rezultatelor examinărilor nedistructive

Termen: 15.10.2011

Rezultate estimate: Rezultate experimentale. Testare module software.

Rezultate obţinute

4. Program experimental de examinare nedistructivă prin termografie activă a probelor depuse prin pulverizare termică. Testarea şi finalizarea modulelor software de procesare inteligentă a rezultatelor examinărilor nedistructive

Termen: 10.12.2011

Rezultate estimate: Rezultate experimentale. Module software de procesare inteligentă a rezultatelor.

Rezultate obţinute

5. Elaborarea procedurii de examinare nedistructivă a depunerilor prin pulverizare termică, utilizānd metoda termografiei active Elaborarea manualului de utilizare a pachetului software de procesare inteligentă a rezultatelor examinărilor nedistructive

Termen: 10.12.2011

Rezultate estimate: Procedura de examinare. Manual de utilizare pentru software.

Rezultate obţinute

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.