Fundamentarea aplicaţiilor şi cercetărilor experimentale, considerānd conceptele mecanicii ruperii materialelor polimerice sudate şi nesudate

FAZE

1. Studiu privind stadiul actual al domeniului investigat. Achiziţie software specializat pentru comanda pulsatorului şi a traductorilor necesari pentru realizarea experimentelor de mecanica ruperii.

Termen: 15.06.2009

Rezultate estimate: Studiul privind literatura de specialitate

Rezultate obţinute

2. Adaptare pulsator cu software de mecanica ruperii. Simulare de mecanica ruperii cu element finit a structurii sudate din materiale polimerice.

Termen: 15.09.2009

Rezultate estimate: Echipament experimental adaptat.

Rezultate obţinute

3. Realizare experimente de mecanica ruperii pe materiale polimerice nesudate

Termen: 15.05.2010

Rezultate estimate: Rezultate experimentale pe materiale polimerice nesudate.

Rezultate obţinute

4. Realizare experimente de mecanica ruperii pe materiale polimerice sudate

Termen: 30.11.2010

Rezultate estimate: Rezultate experimentale pe materiale polimerice sudate.

Rezultate obţinute

5. Realizare procedură de evaluare a materialelor polimerice sudate. Raport tehnic final.

Termen: 15.10.2011

Rezultate estimate: Procedura de evaluare.

Rezultate obţinute

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.