Dezvoltarea de tehnici şi tehnologii moderne 
de pulverizare termică

FAZE

1. Evaluarea stadiului literaturii de specialitate privind aplicaţiile de pulverizare termică HVOF. Testarea regimurilor de funcţionare ale instalaţiei de pulverizare HVOF. Concepere plan experimental.

Termen: 15.03.2015

Rezultate obţinute

2. Cercetări exploratorii de acoperiri materiale folosind procedeul de pulverizare termică HVOF. Program experimental de realizare tehnologii de pulverizare pentru materialele supuse cercetării

Termen: 15.06.2015

Rezultate obţinute

3. Caracterizarea straturilor depuse. Identificarea aplicaţiilor industriale. Diseminarea rezultatelor cercetării.

Termen: 15.09.2015

Rezultate obţinute

4. Cercetări preliminare în vederea extinderii posibilităţilor de aplicare a procedeului de pulverizare HVOF. Plan de dezvoltare în continuare a tematicii.

Termen: 15.12.2015

Rezultate obţinute

  Rezultate finale

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.