Promovarea unor procese de Ómbinare ecologice 
şi cu consum energetic redus

FAZE

1. Studiu documentar privind tehnici ecologice de Ómbinare

Termen: 15.12.2009

Rezultate estimate:Studiul privind literatura de specialitate

Rezultate obţinute

2. Analiza unor tehnici de utilizare a energiei solare şi a altor surse ecologice de energie pentru procese de Ómbinare

Termen: 15.05.2012

Rezultate estimate:Evaluarea tehnicilor de utilizare a energiilor altrenative.

Rezultate obţinute

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.