Fenomene de interfaţă la Ómbinările eterogene realizate din 
materiale avansate cu proprietăţi extreme

FAZE

1.  Stadiul actual şi evaluarea perspectivelor realizării de Ómbinări eterogene cu materiale avansate cu proprietăţi extreme

Termen: 15.04.2009

Rezultate estimate: Studiul privind literatura de specialitate

Rezultate obţinute

2. Modelarea fenomenelor de interfaţă la Ómbinările eterogene realizate din materiale avansate cu proprietăţi extreme

Termen: 15.06.2009

Rezultate estimate: Model matematic al fenomenelor de interfaţă.

Rezultate obţinute

3. Cercetarea fenomenelor de interfaţă la Ómbinările eterogene de tip metale-metale şi metale-ceramice

Termen: 15.07.2010

Rezultate estimate: Experimentări pe Ómbinări eterogene.

Rezultate obţinute

4. Cercetarea fenomenelor de interfaţă la Ómbinările eterogene de tip polimeri-metale şi polimeri-ceramice

Termen: 15.07.2011

Rezultate estimate: Experimentări pe Ómbinări polimeri-metale şi polimeri-ceramice.

Rezultate obţinute

 

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.