Dezvoltarea procedeului  de sudare FSW pentru Ómbinarea 
materialelor  metalice cu rezistenţă mecanică şi duritate mare

FAZE

1.  Studiu documentar privind aplicarea procedeului de sudare FSW la materiale metalice cu rezistenţă mecanică şi duritate mare. Proiectare module pentru adaptarea maşinii FSW pentru sudarea materialelor dure. Adaptare maşină de sudare FSW.

Termen: 15.05.2009

Rezultate estimate: Studiul privind literatura de specialitate. Maşina adaptată.

Rezultate obţinute

2. Realizarea unui program experimental pentru determinarea materialului, configuraţiei şi dimensiunilor uneltelor de sudare pentru materiale  metalice cu duritate mare.

Termen: 15.07.2009

Rezultate estimate: Program experimental.

Rezultate obţinute

3. Program experimental pentru sudarea FSW a aliajelor dure din aluminiu (de ex. Al7075). Caracterizarea Ómbinărilor sudate.

Termen: 15.03.2010

Rezultate estimate: Experimentări pe aliaje dure din aluminiu.

Rezultate obţinute

4. Program experimental pentru sudarea FSW a oţelurilor (de ex.HSLA 65-ASTM  A945). Caracterizarea Ómbinărilor sudate

Termen: 15.06.2010

Rezultate estimate: Experimentări pe oţeluri.

Rezultate obţinute

5. Evaluarea modificării proprietăţilor materialelor dure prin procesare FSW

Termen: 15.10.2010

Rezultate estimate: Evaluarea proprietăţilor materialelor.

Rezultate obţinute

6. Diseminarea pe scară largă a rezultatelor. Fundamentarea unor aplicaţii industriale

Termen: 30.11.2010

Rezultate estimate: Diseminare  rezultate

Rezultate obţinute

7. Cercetări exploratorii privind Ómbinarea tablelor suprapuse din aliaje dure de aluminiu, respectiv oţeluri, utiliz‚nd procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW)

Rezultate estimate: Experimentări privind Ómbinarea tablelor suprapuse.

Termen: 15.04.2012

Rezultate obţinute

8. Program experimental de sudare FSW table suprapuse din materiale similare uşoare (aliaje de Al şi Mg) şi caracterizare Ómbinări sudate. Elaborare tehnologii optimizate de sudare FSW. Identificarea de aplicaţii industriale posibile. Creare bază de date tehnologică cu parametri de sudare optimizaţi

Termen 15.09.2012

Rezultate obţinute

9. Program experimental de sudare FSW a tablelor suprapuse şi caracterizare a Ómbinărilor din materiale disimilare uşoare (aliaje de Al şi Mg). Elaborare tehnologii optimizate de sudare FSW. Identificarea de aplicaţii industriale posibile. Completare bază de date tehnologică cu parametri de sudare optimizaţi. Diseminare rezultate

Termen 15.11.2012

Rezultate obţinute

10. Program experimental de sudare FSW table suprapuse din aliaje similare de Cu şi disimilare Cu/Al utilizate Ón industria electrotehnică. Diseminare rezultate.

Termen 10.12.2012

Rezultate obţinute

11. Sudarea materialelor disimilare Cu 99 cu aliaj dur de aluminiu EN AW 7075. Optimizarea uneltelor utilizate la sudarea FSW a aliajelor de cupru. Monitorizarea procesului de sudare FSW prin controlul consumului energetic al maşinii de sudare

Termen 10.12.2012

Rezultate obtinute

12. Cercetări exploratorii privind sudarea prin frecare cu element activ rotitor FSW a materialelor compozite cu matrice de aluminiu

Termen 15.03.2013

Rezultate obtinute

13. Cercetări preliminare privind posibilităţile de Ómbinare prin sudare prin frecare cu element activ rotitor FSW a materialelor plastice

Termen 15.06.2013

Rezultate obtinute

14. Dezvoltarea procedeului de sudare FSW pentru imbinarea materialelor metalice cu rezistenţă mecanică si duritate mare

Termen 15.08.2013

Rezultate obtinute

15. Sudarea prin frecare cu element activ rotitor FSW cap la cap şi prin suprapunere a titanului TiGr2. Caracterizarea Ómbinărilor sudate

Termen 15.10.2013

Rezultate obtinute

16. Posibilităţi de Ómbinare a titanului TiGr2 cu alte materiale metalice avansate (aliaje de aluminiu si magneziu, oţeluri inoxidabile) utiliz‚nd procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor FSW

Termen 10.12.2013

Rezultate obtinute

 

 


Copyright © ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.