Programul Nucleu PN - ISIM 09 160

Raportări finale

Obiectivul 1: Procedee avansate de sudare şi tăiere a materialelor

Studiul procesului de sudare hibrid laser – WIG / microWIG în regim pulsat (laser pulsat şi respectiv WIG pulsat)

PN 09-160101

Microîmbinarea materialelor neferoase prin procedee termosonice

PN 09-160102

Sudobrazarea cu arcul electric, în mediu de gaze protectoare inerte

PN 09-160103

Dezvoltarea procedeului  de sudare FSW pentru îmbinarea materialelor  metalice cu rezistenţă mecanică şi duritate mare

PN 09-160104

Fenomene de interfaţă la îmbinările eterogene realizate din materiale avansate cu proprietăţi extreme

PN 09-160105

Procedee de îmbinare a materialelor compozite micro- şi nanostructurate

PN 09-160106

Promovarea unor procese de îmbinare ecologice şi cu consum energetic redus

PN 09-160107

Dezvoltarea procedeului de tăiere cu jet de apă pentru aplicaţii cu geometrie complexă pe materiale metalice, nemetalice şi compozite

PN 09-160108

Dezvoltarea de noi materiale avansate prin depunere de straturi amorfe prin pulverizare termică

PN 09-160109

Dezvoltarea procedeului de nituire prin frecare cu element activ rotitor Friction Stir Riveting (FSR) pentru îmbinarea materialelor metalice uşoare şi a materialelor polimerice

PN 09-160110

Dezvoltarea de tehnici şi tehnologii moderne 
de pulverizare termică

PN 09-160111

Examinarea emisiilor de noxe la îmbinarea prin sudare, 
cu scopul ecologizării proceselor

PN 09-160112

Obiectivul 2: Încercarea şi evaluarea caracteristicilor materialelor

Evaluarea prin metode micromagnetice a structurilor anizotropice

PN 09-160201

Fundamentarea aplicaţiilor şi cercetărilor experimentale, considerând conceptele mecanicii ruperii materialelor polimerice sudate şi nesudate

PN 09-160202

Implementarea termografiei active la examinarea nedistructivă a depunerilor prin pulverizare termică, cu procesarea rezultatelor examinărilor, pe baza metodelor inteligenţei artificiale

PN 09-160203

Evaluarea comportării mecanice a materialelor avansate polimerice, proiectate pentru aplicaţii speciale

PN 09-160204

Evaluarea fenomenelor de uzare abraziva a straturilor dure depuse prin sudare cu aliaje pe baza de Ni-Fe-Cr

PN 09-160205

Evaluarea comportării la uzare si coroziune a straturilor de suprafaţă tratate Duplex

PN 09-160206

Sistem informatic-nucleu destinat procesării cognitive a datelor experimentale înregistrate în procesele de evaluare a caracteristicilor materialelor

PN 09-160207

Sistem de comandă și monitorizare a instalației de evaluare a materialelor sever solicitate în exploatare

PN 09-160208

 

 


Copyright © 2011 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.