Etape / Activitati

Etapa I – Definirea elementelor supuse cercetarii si Management proiect

I.1 Organizare sistem de comunicare rapida si eficienta intre parteneri
I.2 Elaborare plan de organizare a activitatilor suport pentru proiect
I.3 Cercetarea structurilor si materialelor MEMS pentru stabilirea elementelor componente care pot fi imbinate prin microtehnologiile studiate
I.4 WEB site

Etapa II – Elaborare materiale speciale nanostructurate pentru MEMS

II.1 Concepere/Proiectare materiale speciale
II.2 Elaborare materiale speciale pentru MEMS
II.3 Verificare materiale speciale pentru MEMS

Etapa III – Microimbinarea eutectica

III.1 Cercetare comportare aliaje in prezenta materialelor de baza
III.2 Cercetari experimentale preliminare de imbinare eutectica
III.3 Cercetari experimentale de imbinare eutectica plurifunctionala
III.4 Caracterizare microimbinari. Analiza plurifunctionalitatii

Etapa IV – Microimbinarea cu laser

IV.1 Cercetare imbinare utilizand masti de ghidare a fasciculului laser
IV.2 Cercetarea influentei parametrilor de generare a fasciculului laser si parametrilor geometrici ai sistemului asupra cantitatii de caldura introdusa in materialele de baza
IV.3 Realizarea si caracterizarea microimbinarilor componentelor MEMS prin topire cu fascicul laser

Etapa V – Microimbinarea cu ultrasunete. Elaborare ghiduri. Valorificare. Diseminare

V.1 Cercetarea caracteristicilor pe care trebuie sa le aiba o microimbinare realizata prin procedeul de imbinare termosonica
V.2 Cercetarea, proiectarea si confectionarea de sonotrode specifice proceselor de microimbinare termosonica
V.3 Realizarea de microimbinari prin procedeul termosonic. Caracterizarea microimbinarilor din punct de vedere al comportarii in exploatarea MEMS
V.4 Elaborarea de ghiduri cu recomandari privind tehnologiile de microimbinare a componentelor MEMS prin cele 3 procedee. Actiuni comune de diseminare a rezultatelor proiectului