Servicii – Încercări mecanice - UT1

încercări mecanice | examinări nedistructive | analize structurale


 

Încercări la tracţiune. Metoda de încercare la temperatură ambiantă.

Materiale metalice şi îmbinările lor sudate.

SR EN 10002-1:2002

SR EN 895:1997

SR EN 876: 1997

API 1104:2005

Încercări la tracţiune. Metoda de încercare la temperatură ridicată.

Materiale metalice şi îmbinările lor sudate.

SR EN 10002-5:1995

Încercarea la tracţiune.

Materiale termoplastice şi îmbinările lor sudate.

 

SR EN ISO 527:2000

SR EN 638:1996

DVS 2203/2:1985

Încercarea la îndoire.

Materiale metalice şi îmbinările lor sudate.

SR EN ISO 7438:2005

SR EN ISO 5173:2010

 

Încercarea la îndoire pe epruvete cu crestătură (Metoda Nick-Break).

Materiale metalice şi îmbinările lor sudate.

API 1104:2005

 

Încercarea la îndoire.

Materiale termoplastice şi îmbinările lor sudate.

SR EN 178:2003

DVS 2203/5:1985

 

Încercarea la încovoiere prin şoc.

Materiale metalice şi îmbinările lor sudate.

SR EN 10045-1:1993

SR EN 13170:1993

SR EN 875:1997

Încercarea la presiune interioară la temperatură constantă.

Ţevi şi îmbinări sudate din ţevi de materiale termoplastice.

SR ISO 1167:1993

SR EN921+AC:1997

SR EN ISO 13479:2000

Încercarea la fluj prin tracţiune monoaxială.

Materiale metalice.

SR EN 10291:2003

 

 


Copyright © 2014 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.