Servicii atestate RENAR

 


Încercări mecanice

Încercarea la tracţiune.

Metoda de încercare (la temperatura ambiantă) - Metoda B

Materiale metalice şi îmbinările lor sudate

PS-LIEA- 01- 01 Ediţia: 5.0 şi Revizia:0

SR EN 6892-1:2010

Încercarea la îndoire

Materiale metalice şi îmbinările lor sudate

PS-LIEA- 01- 03 Ediţia: 5.0 şi Revizia:0

SR EN ISO 7438:2005

SR EN  ISO 5173:2010

Încercare la încovoiere

prin şoc

Materiale metalice şi îmbinările lor sudate

PS-LIEA- 01- 02 Ediţia: 5.0 şi Revizia:0

SR EN ISO 148:2011

Încercarea la fluaj prin tracţiune monoaxială

Materiale metalice

PS-LIEA-01-09 Ediţia: 5.0 şi Revizia:0

SR EN 204:2009

Încercări de duritate Vickers pe suprafaţa plana: HV5, HV 10, HV 30

Probă de material de bază şi/sau extrasă din îmbinare sudată

PS-LIEA- 03- 02 Ediţia: 5.0 şi Revizia:0

SR EN ISO 6507-1:2006

Examinări nedistructive

Examinarea cu ultrasunete *

Tehnica 1 şi Tehnica

Îmbinări sudate prin topire din materiale metalice

PS LIEA-02-01 Ediţia: 5.0 şi Revizia:0

SR EN ISO 17640-1:2011

SR EN ISO 22825:2011

Examinarea radiografică *

(radiatii X cu fim)

Materiale, piese metalice şi nemetalice, precum şi îmbinări ale acestora

PS LIEA-02-01 Ediţia: 5.0 şi Revizia:0

SR EN ISO 17640-1:2011

SR EN ISO 22825:2011

Examinări cu particule magnetice *

Piese metalice feromagnetice, îmbinări sudate din oţeluri feritice, forjate, laminate, turnate

PS LIEA-02-03  Ediţia: 5.0 şi Revizia:0

SR EN ISO 17638:2010

SR EN 1369:2013

Examinări cu lichide penetrante *

Piese metalice şi nemetalice, table, îmbinări sudate, forjate, laminate, turnate

PS LIEA-02-04 Ediţia: 5.0 şi Revizia:0

SR EN 571-1:1999

Măsurarea grosimii cu ultrasunete *

Componente si produse din otel sau alte materiale metalice

PS LIEA-02-05 Ediţia: 5.0 şi Revizia:0

SR EN 14127: 2011

Examinări structurale

Examinare macro-microscopică structurală, defecte*

Proba material de bază

PS LIEA-03-01; Ediţia 5.0 si Revizia: 5

SR 5000:1997

STAS 5500-74

Examinare macro-microscopică structurală, defecte din îmbinări sudate*

Proba material cu îmbinări sudate metalice și nemetalice

PS-LIEA-03-01; Editia 5.0 si Revizia:0

SR EN 1321:2000

SR EN ISO 6520:2007

STAS 5500-74; SR 5000:1997

* Se efectuează și pe teren

 

 

 


Copyright © 2014 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.