Proiect  INFRATECH

Implementarea serviciilor de transfer tehnologic în domeniul sudării

Proiectul este derulat de Centrul de Transfer Tehnologic în Sudură CENTA-ISIM în perioada iulie 2006-decembrie 2007 şi are ca obiectiv dezvoltarea serviciilor specifice de transfer tehnologic (audit şi evaluare tehnologică, veghe şi prognoză tehnologică, informare tehnologică, consultanţă şi asistenţă tehnică la implementarea tehnologiilor inovative).

Serviciile sunt adresate IMM-urilor care doresc creşterea competitivităţii prin ridicarea nivelului tehnologic.

În cadrul proiectului va fi dezvoltată reţeaua naţională de transfer tehnologic în sudură care va uni furnizorii de know-how şi beneficiarii industriali. CENTA îşi va înfiinţa puncte de contact la nivelul fiecărei regiuni a ţării, pentru a asigura un contact permanent cu firmele din domeniu, pentru a cunoaşte nevoile de tehnologie ale acestora şi a le soluţiona problemele în timp cât mai scurt.

Se va crea, de asemenea, o bază de date cu tehnologii aplicabile, rezultate din activitatea de cercetare în domeniul sudării a institutelor / universităţilor, se va forma un colectiv de consultanţă format din specialişti cu experienţă, care să acopere întreaga gamă de probleme legate de sudare şi procedee conexe şi se vor dezvolta serviciile de comunicare-informare ale centrului (telverde, pagina web, forum de discuţii).

În cadrul acestui proiect IMM-urile cu activitate în domeniul sudării pot beneficia de următoarele servicii:

  • Consultanţă în domeniul sudării: telefonică (hot-line tehnologic), electronică (e-mail, forum discuţii)

  • Audit / evaluare tehnologică

  • Consultanţă / asistenţă tehnică în rezolvarea problemelor tehnologice

  • Consultanţă / asistenţă tehnică la implementarea tehnologiilor noi

  • Informare tehnologică prin participare la seminarii / workshop-uri / conferinţe sau abonamente publicaţii (BID-ISIM, ISIM-News)

  • Acces la informaţiile din bazele de date CENTA (firme cu activitate în domeniu, furnizori de echipamente / materiale / tehnologii inovative)

  • Studii de veghe şi prognoză tehnologică

Pentru informaţii suplimentare şi înscriere ca beneficiari în acest proiect: Ing. Carmen Marian – Conducător executiv CENTA-ISIM (cmarian@isim.ro)