Brevete


Brevete de invenţie

Număr Denumire
RO 123100 B1 Metodă pentru determinarea oportunităţii aplicării tratamentului termic de detensionare postsudare la oţelurile aliate termorezistente
RO 123349 B1 Procedeu şi dispozitiv de sudare cu element activ rotitor
RO 123406 B1 Sistem de comandă, monitorizare şi protecţie a maşinilor şi probelor de Óncercare la rupere prin fluaj
RO 119673 B1 Generator de pulverizare Ón jet de plasmă
RO 119798 B1 Instalaţie de Óncercare la oboseală termică
RO 121752 B1 Instalaţie de Óncercare la oboseală termomecanică
RO 125861 B1 Instalaţie de pulverizare termică Ón jet de plasmă cu arc electric şi pulberi

 

 


Copyright © 2011 ISIM Timisoara. Toate drepturile rezervate.